Summering av leveransen av gestaltningsstålet till Tingstadstunneln.

Vårt historiskt största projekt – leverans av 36 ton bearbetat syrafast stål till renoveringen av Tingstadstunneln.

Peab är en av huvudentreprenörerna i Trafikverkets pågående renovering av Tingstadstunneln, en av Västsveriges mest betydelsefulla vägförbindelser.

Under 2022 kontaktade de oss för gestaltningen vid tunnelns in- och utfarter.

– För oss var det av stor vikt att välja en leverantör som vi kunde lita och som hade den kompetens som krävdes och det visste vi, genom tidigare erfarenheter, att Limeco hade, säger Göran Hannrup, arbetschef på Peab.

Det är ett bland de större projekten som vi genomfört på Limeco, i slutet av november 2022 startade projektet och avslutades efter ett år, november 2023.
Tunneln som de flesta av oss känner till är idag hårt belastad med cirka 125 000 fordon per dygn, drygt 60 000 fordon fördelat på tre körfält i respektive riktning.
Då delarna vi kom att tillverka skulle placeras invid vägbanorna hade 165 000 lastcykler för vindlast och 5*107 lastcykler för lufttryck från passerande fordon verifierats i konstruktionsskedet.

Eftersom gestaltningsstålet är en bärande stålkonstruktion omfattas det av kraven enligt EN 1090 – EXC2 vilket begränsade toleranserna väsentligt, väldigt många delar tillverkades i sektioner och etapper och det var av stor vikt att varje enskild detalj kontrollerades flera gånger under tillverkningsprocessen.
Ett typiskt element genomgick en rad moment, bl.a. laserskärning och bockning, kontroll, montering, kontroll, svetsning, kontroll, betning, oförstörande provning, glasblästring, avsyning och dokumentation och slutligen leverans.

Projektet innefattade totalt 151 st element med sina tillhörande sammanställningsritningar.
Detaljritningarna för de ingående 5 541 detaljerna utgjordes utav 453 st underliggande ritningar som gjorde arbetet extra komplext och därmed riktigt spännande.
Då Trafikverket ställer krav på att allt ingående material skall följas av EPD (miljövarudeklaration enligt EN 15804) var det stundtals utmanande att få fram de olika beståndsdelarna med rätt dokumentation, pris och leveranstid – ett logistikmässigt pussel värt namnet.
Det har varit en resa att hålla ordning på alla delar, koordinera inköp med ingående operationer, upprätthålla kontroll och produktion samt utföra leveranserna enligt kundens krav –  totalt 36 ton rostfritt syrafast stål.

Projektets omfattning med en mycket stor mängd detaljer krävde mycket arbete, både vad gäller administration och konstruktion. Det flesta 453 ritningarna behövdes justeras och produktionsanpassas vilket krävde mycket tid av projektansvarig Markus Abrahamsson, Markus har bokstavligen känt på och kontrollerat varenda detalj!

Man möts ju av de stora plåtytorna när man passerar, men det mesta arbetet syns dock inte. Bakom gestaltningselementen finns en komplicerad struktur för upphängning och montering av stålelementen som installerats i de befintliga betongkonstruktionerna.

Inför projektet bildades en arbetsgrupp som bestod av representanter från de involverade parterna, som förutom vi själva bestod av Trafikverket, Peab, och Sweco. Mötena var mycket konstruktiva och man hittade lösningar som sparade tid och dessutom pengar för skattebetalarna.

Både vi på Limeco och uppdragsgivaren Peab är mycket nöjda med samarbetet och arbetets gång under projektet.

Göran Hannrup säger:

– Vi på Peab är mycket stolta över projektets genomförande och det ska även Limeco vara.

Limeco har med projektet visat att företaget är kompetent att genomföra uppdrag av denna storlek och komplexitet säger VD för Limeco, Robert Olsson.

 

Tingstadstunneln, med sin längd på 455 meter, är av strategisk betydelse för regionen. Sedan april 2022 har en omfattande totalrenovering pågått, med förväntad avslut under senvåren 2024. Peab har fått i uppdrag att bland annat renovera tunnelns konstruktion, byta ytskikt på väggar och i tak samt lägga om beläggningen på vägbanan, allt i syfte att förlänga tunnelns livslängd med 30–50 år. Invigningen av den renoverade tunneln sker 6 maj.