Gestaltningsstål, Tingstadstunneln

Gestaltningsstål, Tingstadstunneln

Vi är stolta över att ha fått förtroendet att tillverka och leverera gestaltningsstålet till den pågående renoveringen i Tingstadstunneln i Göteborg.

Projektet pågår under 2023, väntas vara levererat under hösten och består i  rostfria stålstativeringar samt rostfria beklädnader i tunnelmynningarna för att ge ett ansiktslyft till den 55 år gamla tunneln.

Foto: Trafikverket/Pressbild