Trapp-projekt, vattenverk, Uddevalla

Efter önskemål från kund har vi projekterat, dimensionerat och designat en trappa för nödutrymning.
Trappan är ca 14,5m lång och löper mellan två höjder med 7,5 meters höjdskillnad