Offshore -Tillverkning av värmesköldar, Edvard Grieg.

Elektricitet istället för gas

I ett led att elektrifiera oljeplattformen Edvard Grieg byts nu gasturbin ut mot elpanna, i samband med detta har vi fått äran att tillverka de sex värmesköldarna i detta projektet.

Sköldarna tillverkas i bockade plåtprofiler som förses med perforerade plåtar – allt i duplexmaterial, med i leveransen följer PTFE-beklädda klamsvep för säker montering.