Landgångar, Pedagogen Park

Roligt tycker vi – att få ytterligare ett projekt med gestaltningsförtecken.

Parkhus 4 i området Pedagogen Park byggs i skrivande stund och omgärdas av grönytor där vi fått förtroendet att tillverka landgångarna mellan armaturer, träd och cortenbeklädda fasader.

Landgångarna konstrueras och ritas upp av oss själva och tillverkas sedan i stål och varmförzinkas, utrustningen levereras sedan till kund för montage.
Projektet förväntas vara klart under maj månad.