Explosionsluckor, petrokemiska industrin, Stenungsund.

Vi har efter en lyckad installation lyckats få förtroendet att tillverka och montera sprängluckor till en kund i Stenungsund.
Projektet består i att tillverka ramar som installeras i två fasader i en av kundens byggnader där behov av dessa luckor föreligger.
Till ramarna monteras sedan luckor försedda med okrossbart glas, isolering och plåtbeklädnader för att skydda mot vädrets makter.

Skall färdigställas under oktober/november -22.